MCD Supermarkt

Mijn MCD Aarle-Rixtel

Kies hier uw winkel

Huisregelement MCD Supermarkt

 1. Bezoekers van onze MCD Supermarkt worden te allen tijde geacht aanwijzingen en instructies van de daartoe aangestelde winkelmedewerkers en/of beveiligingspersoneel, hierna te noemen "winkelmedewerkers" op te volgen. Dit is van belang van de algemene orde en veiligheid voor de winkelmedewerkers, bezoekers en iedereen die zich in en om de supermarkt begeeft. Het is onze plicht om de orde in en rondom onze supermarkten te waarborgen; verleen daarom medewerking aan verzoeken van onze winkelmedewerkers. Indien hier geen opvolging aan wordt gegeven, hebben wij het recht u de toegang tot onze supermarkt, dan wel het terrein dat zich rondom de supermarkt bevindt, te ontzeggen, dan wel u de supermarkt of het terrein eromheen uit te begeleiden.
   
 2. MCD Supermarkt kan een consument landelijke winkelontzegging opleggen wanneer hij/zij onze huisregels niet naleeft.
   
 3. Consumenten worden geacht bij te dragen aan een prettig winkelklimaat en daarom hinder en overlast te voorkomen.
   
 4. Zonder expliciete toestemming van MCD Supermarkt mag er niet worden gefilmd of gefotografeerd in onze supermarkten en mogen er geen geluidsopnamen worden gemaakt.
   
 5. (Huis)dieren zijn in onze supermarkten niet toegestaan. Vanzelfsprekend vormen blindengeleidehonden en/of hulphonden hier een uitzondering op.
   
 6. Het gebruik van een winkelmandje of –wagentje is verplicht.
   
 7. In het belang van de veiligheid van onze consumenten en van onze winkelmedewerkers is het belangrijk dat onze consumenten herkenbaar zijn. Als wij menen dat een petje, capuchon, helm of andere hoofd- of gezichtsbedekking op een zodanige manier wordt gedragen dat herkenning niet goed mogelijk is, mogen en kunnen onze medewerkers en beveiligers onze consumenten daarop aanspreken en hen vragen deze af te doen.
   
 8. Aan personen waarvan winkelmedewerkers bij MCD Supermarkt menen dat die in groepsverband binnenkomen en/of binnen de supermarkt als zodanig optreden, kan de toegang tot de supermarkt worden ontzegd.
   
 9. Aan personen waarvan winkelmedewerkers menen dat zij onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeren en daardoor overlast zouden kunnen veroorzaken in de supermarkt of op het buitenterrein, kan de toegang tot de supermarkt worden ontzegd.
   
 10. Het is consumenten niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimtes dan de voor de verkoop van onze producten ingerichte "verkoopvloer" te betreden.
   
 11. Eten en drinken is in de supermarkten niet toegestaan, tenzij MCD Supermarkt hierin middels proeverijen voorziet.
   
 12. Roken, evenals het gebruik van elektronisch rookwaar, is in onze supermarkten niet toegestaan
   
 13. Nog af te rekenen artikelen moeten altijd zichtbaar bij je gedragen worden in een winkelmandje of –wagentje. Bij gebruik van zelfscan mogen nog af te rekenen producten worden ingepakt nadat deze producten zijn gescand. Bij een eventuele herscan dienen de producten uitgepakt te worden.
   
 14. MCD Supermarkt heeft haar artikelen zowel zichtbaar als onzichtbaar beveiligd.
   
 15. Om misverstanden te voorkomen vragen wij je bij de reguliere kassa om alle artikelen op de kassaband te plaatsen; ook vragen onze medewerkers op de kassa afdeling jouw medewerking bij het uitvoeren van tassencontrole zonder aanziens des persoon.
   
 16. MCD Supermarkt doet altijd aangifte bij de politie in de volgende gevallen: bij winkeldiefstal, als medewerkers worden bedreigd en/of lastig gevallen, er vals geld wordt uitgegeven, er sprake is van huisvredebreuk.
   
 17. MCD Supermarkt legt iedere winkeldief een civielrechtelijke boete op van thans € 181,- (of van een t.z.t. geldend bedrag) voor het oponthoud en de overlast. Tevens krijgt iedere winkeldief een winkelverbod van minimaal 12 maanden.
   
 18. In de supermarkt is camera-apparatuur aanwezig voor de veiligheid van onze consumenten en van onze winkelmedewerkers. Dit wordt ook gebruikt voor de opsporing van winkeldiefstallen en andere delicten. MCD Supermarkt gaat hier zeer zorgvuldig mee om en neemt de wettelijke regelgeving met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens zeer nauw in acht.
   
 19. Het controleren van al het geld op echtheidskenmerken behoort tot de standaardprocedure van MCD Supermarkt. Biljetten hoger dan € 200 worden in onze supermarkten niet geaccepteerd.
   
 20. Contante betalingen worden bij MCD Supermarkt afgerond op € 0,05.
   
 21. Extra geld pinnen bij de kassa is niet toegestaan.
   
 22. Geld wisselen is niet mogelijk in MCD Supermarkten, onze winkelmedewerkers zijn daar niet toe bevoegd.
   
 23. Met een kassabon is retourneren mogelijk binnen 30 dagen na aankoop.
   
 24. Onze winkelmedewerkers legen geregeld de kassaladen. De kluissleutel is niet aanwezig in de supermarkt. Onze medewerkers hebben geen toegang tot de kluis. Die is voorzien van een tijdslot.
   
 25. Wanneer onze huisregels niet worden nageleefd, kan MCD Supermarkt haar consumenten een landelijke winkelontzegging opleggen, voor de duur van 12 maanden.
   
 26. Bezoekers van onze supermarkten van 14 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
   
 27. In enkele MCD Supermarkten worden scholieren verzocht hun rugzak en/of schooltas op een daarvoor aangewezen plek achter te laten. Dit is op eigen risico! MCD Supermarkt is niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade. Deze afspraken zijn gemaakt in overleg en afstemming met de betrokken scholen.
   
 28. MCD Supermarkt behoudt zich het recht voor om een maximaal aantal scholieren in de winkel toe te laten.                                                                                                                                                                        

In alle gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de verantwoordelijke leidinggevende of beveiliger wat hem/haar goeddunkt.


© MCD Supermarkten 2024 - Privacybeleid - site by AmpedMijn dichtstbijzijnde MCD Supermarkt is

Kies uw locatie en toon de aanbiedingen die voor u van belang zijn!

×