MCD Supermarkt

Mijn MCD Aarle-Rixtel

Kies hier uw winkel

Actievoorwaarden MasterPRO pannen

Actievoorwaarden: Thuis genieten met MasterPRO.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op klanten van MCD Supermarkt die spaarzegels sparen door (hiervoor in aanmerking komende) producten (verder te noemen “Producten”) te kopen in MCD Supermarkt winkels.

Let op: sparen voor deze actie kan uitsluitend offline, door fysiek zegels te ontvangen tijdens het afrekenen van de producten in de deelnemende winkels.

 • Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie “Thuis genieten met MasterPRO” (verder te noemen: “de Spaaractie”) van Boon Food Group (verder te noemen: “de Organisator”). Boon Food Group is gevestigd op Saffier 300 (3316 LN) te Dordrecht.
 2. MCD Supermarkt is een gedeponeerde merknaam.
 3. De Spaaractie heeft als doel om klanten de mogelijkheid te geven te sparen voor 6 soorten pannen van het merk MasterPRO. De deelnemende pannen zullen in de winkel, op de website en op de sociale mediakanalen van MCD Supermarkt worden gecommuniceerd.
 4. De 6 soorten pannen zijn niet bestemd voor losse verkoop en zijn dus alleen verkrijgbaar bij het inleveren van een volle spaarkaart.
 5. De Spaaractie loopt van 11 september 2023 tot en met 16 december 2023 (verder te noemen: “de Actieperiode”).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Spaaractie stop te zetten of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de deelnemende supermarkten worden geplaatst, voorzien van een datum. Vanaf deze datum zijn de deelnemers gebonden aan de gewijzigde actie voorwaarden.
 7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de Spaaractie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 • Sparen
 1. Van 11 september 2023 tot en met 2 december 2023 ontvangt de deelnemer één (1) spaarzegel bij iedere vijf (5) euro aan Producten per transactie bij alle deelnemende winkels.
 2. De spaarzegels kunnen uitsluitend fysiek gespaard en verzilverd worden in de deelnemende winkels.
 3. Van de Spaaractie zijn uitgezonderd: statiegeld, rookwaren, geneesmiddelen, sterkedrank, babyartikelen tot 1 jaar, loten, cadeaukaarten, boeken en postzegels. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen spaarzegels uitgegeven.
 4. De items van de Spaaractie zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.
 • Inleveren
 1. Bij dertig (30) spaarzegels is er sprake van een volle spaarkaart.
 2. De volle spaarkaarten kunnen van 11 september 2023 tot en met 16 december 2023 worden verzilverd in de deelnemende winkels, voor één (1) van de zes (6) pannen.
 3. Met een volle spaarkaart en tegen bijbetaling koopt de deelnemer een pan van MasterPRO naar keuze.
 4. De spaarkaart is niet geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen.
 5. Uitsluitend volledig ingevulde originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde spaarzegels kunnen worden ingeleverd.
 6. Er kunnen meerdere volle spaarkaarten tegelijk worden ingeleverd.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor spaarzegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren.
 8. Volle spaarkaarten of losse spaarzegels kunnen niet worden geruild of ingewisseld voor contant geld en/of losse producten uit de winkel.
 9. Spaarzegels van eerdere en/of andere acties zijn bij de Spaaractie ongeldig en kunnen niet worden gebruikt bij de Spaaractie.
 10. Spaarkaarten met minder dan dertig (30) spaarzegels zijn niet inwisselbaar.
 11. Volle spaarkaarten zijn volledig overdraagbaar aan anderen.
 • Aansprakelijkheid
 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Spaaractie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de items.
 • Garantie
 1. In Nederland geldt wettelijk een garantie van 2 jaar op gekochte producten vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt eventuele fabricagefouten en materiaalfouten binnen de genoemde periode. Breuk, verlies, slijtage of gebrek aan kennis over het gebruik van het product vallen hier niet onder. Ook oneigenlijk gebruik van de pannen (zoals bijvoorbeeld het gebruik op de barbecue of in de oven) valt niet onder de garantie. Bij twijfel zal de fabrikant de technici laten beoordelen of een klacht al dan niet onder de productgarantie valt.

Tijdens de looptijd van de actie kunnen klanten hun vragen over garantie stellen aan onze klantenservice: info@mcd-supermarkten.nl.

Na de actieperiode kunnen klanten hun vragen over garantie direct bij de after-sales service stellen via e-mail sat@bergnereurope.com

De after-sales service is te bereiken via e-mail sat@bergnereurope.com

Altijd de volgende informatie vermelden: 1) voornaam, 2) achternaam, 3) volledig adres, 4) contact telefoon, 5) contact e-mail. 6.)aankoopbewijs (via foto) 7.) foto van het product en de breuk/het probleem

Bij het melden van een klacht is het essentieel om een foto van het aankoopbewijs en gedetailleerde afbeelding/video van het product bij te voegen; als het een breuk betreft graag ook een gedetailleerde foto van de breuk, zodat de technici van onze leverancier een zo nauwkeurig mogelijke inschatting kunnen maken van de klacht.

 • Slotbepalingen
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.mcd-supermarkt.nl, www.mcd-supermarkt.nl/spaaractie, de sociale media accounts en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, inclusief de spaarkaart en spaarzegel, komen toe aan de Organisator.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor zetfouten op de spaarkaart.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Spaaractie, kunnen deelnemers terecht bij de klantenservice van de Organisator.
 4. Op de Spaaractie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Aldus opgemaakt te Dordtrecht, 31-08-2023.


© MCD Supermarkten 2024 - Privacybeleid - site by AmpedMijn dichtstbijzijnde MCD Supermarkt is

Kies uw locatie en toon de aanbiedingen die voor u van belang zijn!

×