MCD Supermarkt

Mijn MCD Aarle-Rixtel

Kies hier uw winkel

Brief aan ouders en/of verzorgers

Dordrecht 20 maart 2020

Betreft: Bijzondere tijden           

 

Beste ouder/verzorgen van onze collega,

Al enige tijd houdt het coronavirus de hele wereld bezig. De afgelopen weken zijn er in Nederland stevige, maar terechte maatregelen getroffen die het dagelijkse leven ingrijpend veranderen.

Ook wij zien dat de dagelijkse gang van zaken in onze winkels fors anders is dan gebruikelijk.

Wij begrijpen ook dat dit vragen oproept, zowel van onze medewerkers als van u. Middels dit schrijven willen wij u graag rechtstreeks informeren over de maatregelen die wij eerder hebben genomen en de wijze waarop wij als organisatie hierop in blijven spelen.

De strenge hygiëne-richtlijnen die wij altijd al hanteren, zijn nu nadrukkelijker gecommuniceerd aan onze collega’s. Zo stimuleren wij het wassen van de handen en zijn we er continu alert op dat de richtlijnen die de diverse overheidsinstanties, waaronder het  RIVM, ons voorschrijven worden nageleefd.  

Wij attenderen onze klanten en elkaar erop om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Onze klanten hebben we daar via social media, de website en posters over geïnformeerd. Bij iedere kassa hebben wij doorzichtige schermen geplaatst, ter bescherming van onze medewerkers omdat 1,5 meter afstand houden daar vaak niet mogelijk is. Ook hebben wij op de vloer vlakken afgetekend, zodat het zichtbaar is wat 1,5 meter afstand is.

Ook in kantines en tijdens werkzaamheden zorgen wij ervoor dat medewerkers 1,5 meter afstand bewaren. Dit kan enerzijds door de werkzaamheden wat anders in te richten, anderzijds door andere pauzetijden of heel praktisch een andere indeling van de zitplaatsen in de kantine. Ook intensiveren wij de schoonmaakmomenten achter de schermen, zodat deurklinken ed schoon blijven.

Wij zijn ongelofelijk trots op de betrokkenheid, saamhorigheid en ongelofelijke inzet welke geleverd wordt door al onze medewerkers om te zorgen dat de voedselvoorziening naar onze medeburgers gerealiseerd kan blijven.

 Wij begrijpen maar al te goed dat wij momenteel veel vragen krijgen van onze medewerkers. Mocht ook uw kind vragen hebben dan staat onze supermarktmanagers uiteraard klaar met een luisterend oor. Het kan ook zo zijn dat u nog vragen heeft, uiteraard kunt u hiervoor ook de supermarktmanager benaderen.

Tot slot willen wij benadrukken dat wij de richtlijnen van de genoemde instanties nauwlettend in de gaten houden. Mochten aanvullende maatregelen noodzakelijk worden, kunnen wij binnen ons familiebedrijf met korte lijnen snel schakelen om dit in alle bedrijven zo snel mogelijk door te voeren.

Wij zijn binnen ons familiebedrijf gewoon om op elkaar te letten, maar doen dit in deze situatie nog nauwlettender.

Wij wensen u en uw naasten sterkte en veel gezondheid toe.

 

Met vriendelijke groet,

Arij en Willem Boon


© MCD Supermarkten 2024 - Privacybeleid - site by AmpedMijn dichtstbijzijnde MCD Supermarkt is

Kies uw locatie en toon de aanbiedingen die voor u van belang zijn!

×